Manage smartly
+420 567 309 136
Veřejná finanční podpora

Veřejná finanční podpora (VFP)

Chcete mít přehled komu poskytujete dotaci či veřejnou finanční podporu? Chcete evidovat procesy vedoucí k přidělení dotace či veřejné finanční podpory? Chcete mít kompletní dokumentaci k dotaci či veřejné finanční podpoře pohromadě? Řešením je modul Veřejná finanční podpora - VFP.

Základní funkce modulu

 • Přesně definovaný procesní postup pro přidělení dotace či podpory
 • Intuitivní vedení administrátora při procesování dotačního titulu či veřejné finanční podpory
 • Veškeré kroky administrátora jsou evidovány v historii
 • Vložení elektronického obrazu nebo přílohy ke každému úkonu DT či veřejné finanční podpory
 • Vazba dotačního titulu na plánovanou akci a následně uzavřený smluvní vztah či přidělení dotace
 • Přenos dat do aplikace DOTINFO (uveřejńování přidělených dotací ne Ministerstvu financí)

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Modul eviduje popisné údaje dotačních titulů (DT) investičního i neinvestičního charakteru a veřejných finančních podpor na základě zákona č.236/2012 Sb. Dotační titul je chápán jako spis vznikající zaevidováním zakládací písemnosti (úkonem Založení DT). V dalším průběhu zpracování dotačního titulu se definuje jeho financování, a provádí se řada dalších úkonů (kroků) od přijetí a vyhodnocení žádosti až po ukončení dotačního titulu. Zadávání jednotlivých úkonů lze chápat jako vkládání příslušných písemností do spisu dotačního titulu. Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii dokladu, včetně datumu, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Základním odlišení DT ukládaných modulem je tzv. druh dotačního titulu. Každému DT je přiřazen jeden konkrétní druh dotačního titulu a DT následně nabývá stavů, které jsou popisovány písemnostmi předdefinovaných kategorií, jejichž obsah a vlastnosti vychází z požadavků na evidenci dotačních titulů a finanční podpory dle odpovídající legislativy. Modul navíc pomocí algoritmů kontrol a řídících číselníků metodicky vede uživatele k relevantnímu popsání zadávaných DT.

Výhody a přínosy

 • Nabízí managementu sledování komletního životního cyklu dotačního titulu (veřejné finanční podpory)
 • Možnost kontroly, kterým subjektům jsou dotační tituly či veřejné finanční podpory přidělovány
 • Poskytuje jednotnou datovou základna pro propojení se zveřejňovacími autoritami (DOTINFO)
 • Ukazuje průkazné vazby financování DT na plánovanou akci a následné přidělení vybranému subjektu
 • Umožňuje generování výstupních sestav k analýze komu a do jakých oblastí je podpora směřována

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno