Manage smartly
+420 567 309 136
Zálohová pokladna

Zálohová pokladna (POZ)

Modul POZ – Pokladna zálohová je určen k evidenci záloh, které v rámci organizace poskytuje nadřízená jednotka své podřízené jednotce. Redistribuce, kontrola a vyúčtování takto poskytnutých záloh je zabezpečena prostřednictvím tzv. soupisek dokladů.

Základní funkce modulu

 • Rychlé a komfortní ovládání
 • Tisk sestav pokladního deníku
 • Kontrola vydaných hotovostních záloh
 • Cizí měny a kurzové rozdíly
 • Rekapitulace pokladních položek
 • Rezervace finančních prostředků
 • Soupisky pokladních dokladů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

V modulu POZ – Pokladna zálohová se provádí kompletní zpracování výdajových a příjmových pokladních dokladů od jejich podání, tisku až po zaúčtování do účetního deníku. Jeho hlavní náplní je evidence záloh, které v rámci organizace poskytuje nadřízená jednotka své podřízené jednotce. Redistribuce, kontrola a vyúčtování takto poskytnutých záloh je zabezpečena prostřednictvím tzv. soupisek dokladů. Modul umožňuje evidovat doklady v libovolné měně s možností využití přepočtu na účetní měnu pevným nebo aktuálním kursem ze systémem evidovaného kursovního lístku. Pro každou měnu je definována minimálně jedna samostatná evidenční kniha, přičemž je každý zaevidovaný doklad započten do stavu pokladny v dané měně. V praxi je kladen velký důraz na rychlost a správnost vyhotovení pokladních dokladů. Proto modul disponuje komfortním ovládáním, které urychluje vlastní zpracování pokladního dokladu. Modul umožňuje okamžitý přehled použití peněžních prostředků včetně sledování a vyúčtování druhotných záloh, tj. financí vydaných ze zálohové pokladny referentům podřízených jednotek např. k zajištění provozních nákupů.

Výhody a přínosy

 • Zpracovává pokladní doklady elektronickou formou
 • Vedení pokladního deníku
 • Umožňuje práci se zálohovými doklady
 • Vedení valutových pokladen
 • Zrychluje odbavení klienta na pokladním místě
 • Provádí dílčí a hlavní uzávěrky pokladen
 • Evidence záloh, které v rámci organizace poskytuje nadřízená jednotka své podřízené jednotce.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.
Selected references:
Ministerstvo vnitra ČR
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno