Manage smartly
+420 567 309 136
Systém správy dokumentů

Systém správy dokumentů (SSD)

Systém správy dokumentů (SSD) umožňuje práci jak s fyzickými (papírovými), tak i s digitálními (elektronickými - EDMS) dokumenty. Umožňuje integraci s běžným kancelářským software (MS Office, OpenOffice), propojení se systémy ISDS (datové schránky) a ISZR (základní registry), automatický export dat do formulářů (šablon) pomocí např. MS Word, možnost vstupu a evidence digitalizovaných dokumentů ze skenovací linky atp., a to vše v Cloud Computingu.

Základní funkce modulu

  • Výhody lehké aplikace dostupné z internetu
  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Online ověření referenčních údajů

Galerie modulu

Podrobný popis modulu

Systém správy dokumentů umožňuje evidenci veškerých údajů o písemnostech i spisech včetně sledování pohybu dokumentů v organizaci. Je určen pro kompletní správu dokumentů v organizaci. Systém činnosti spisové služby firmy GORDIC plně vyhovuje aktuálně platným legislativním normám. Údaje o jednotlivých dokumentech se do systému pořizují ručním zadáváním nebo lze načíst data z jiných programů (systémů). Oběh jednotlivých dokumentů je závislý na vykonávaném procesu (předání, vyřízení, stornování, vrácení k doplnění, předání do předarchivní péče…), který je řízen metodikou spisové služby a interními normami organizace (zejména spisovým a skartačním řádem). Každý dokument je při počáteční evidenci označen prvotním identifikátorem (čárový kód), pod kterým lze následně vysledovat oběh dokumentu v organizaci. Dokument lze tímto identifikátorem označit fyzicky (nalepením kódu samolepky na dopis, fakturu…) nebo se kód vygeneruje a k dokumentu je přiřazen v elektronické podobě (např. evidence elektronických dokumentů, datové zprávy, emaily, skenované dokumenty).

Výhody a přínosy

  • Příjem dokumentu do systému (podání)
  • Přehledy el. podání, potvrzení doručení, návrat doručenek, došlá pošta
  • Vazba na datové schránky
  • Vazba na základní registry

Máte zájem o systém GLOUD pro Vaši společnost?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.


*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.

Máte nápad na zlepšení?

Pokud vám v tomto modulu chybí nějaká funkce nebo máte nápad, jak ho vylepšit, dejte nám vědět. Pokusíme se vám vyhovět. Děkujeme!

Mám nápad

Máte nápad na zlepšení?

Pokud vám v tomto modulu chybí nějaká funkce nebo máte nápad, jak ho vylepšit, dejte nám vědět. Pokusíme se vám vyhovět. Děkujeme!

Máte zájem o systém GINIS?

Napište nám, ochotně zodpovíme Vaše dotazy nebo připravíme nezávaznou nabídku.

*= Mandatory fields
I agree with the processing of personal data. Learn more about privacy policy HERE.