Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Ochrana osobních údajů

Společnost GORDIC, spol. s r.o. (dále jen „GORDIC“) se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet produkty efektivní, výkonné a snadno ovladatelné. V tomto prohlášení jsou vysvětleny postupy při shromažďování a používání dat společností GORDIC v souvislosti s produktem Informační systém GINIS a jeho
komponenty.

Shromažďování vašich osobních údajů
Shromážděné osobní údaje použije společnost GORDIC za účelem poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali nebo ke kterým jste dali souhlas. Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, korespondenční adresu, v případě nákupu aplikace dále číslo platební karty a fakturační adresu. Dále mohou být zjišťovány také demografické údaje, jako jsou
věk, pohlaví, PSČ. V případě, že se zúčastníte různých průzkumů a soutěží, mohou být shromažďovány i údaje poskytnuté v rámci těchto činností. Některé údaje nám tedy můžete poskytovat přímo, např. zakoupením aplikace, jiné údaje jsou získávány nepřímo prostřednictvím technologií (soubory cookie apod.), vytvářením sestav chyb, shromažďováním dat o využití softwaru ve vašem zařízení.

Používání vašich osobních údajů
Společnost GORDIC využívá vaše osobní údaje za účelem řádného provozování informačního systému GINIS a jeho komponent a ke zlepšování produktů a služeb. Dále mohou být údaje používány ke komunikaci s vámi, například při informování o produktech či nových verzích produktů, aktualizacích zabezpečení a také
k zobrazování reklamy.

Výše zmíněné údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytovány třetím stranám. Příležitostně a v nezbytném rozsahu můžeme tyto údaje poskytovat našim pobočkám, distributorům či dodavatelům. Společnost GORDIC může tyto údaje použít nebo zveřejnit pouze z následujících důvodů: 1. soudního sporu, policejního vyšetřování, reakcí na jiné právní požadavky a dodržování právních předpisů, 2. ochrany práv nebo vlastnictví společnosti GORDIC nebo jejích zákazníků, 3. jednání v dobré víře, jestliže je takové použití či zveřejnění nezbytné za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců a zákazníků společnosti GORDIC, případně veřejnosti.

Zabezpečení vašich osobních údajů
Společnost GORDIC dbá na zabezpečení vašich osobních údajů. Vaše údaje chráníme před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením tím, že používáme různé technologie a postupy zabezpečení.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Společnost GORDIC si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“. Doporučujeme tak pravidelně číst toto prohlášení a informovat se tak o tom, jak společnost GORDIC chrání vaše osobní údaje.

Kontakt
Pokud máte dotazy k ochraně osobních údajů, obraťte se na společnost GORDIC:
E-mail: gordic@gordic.cz
Telefon: 567 303 601

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr