Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Standard – Matrika

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro města a obce s matričním úřadem, pro začátečníky i mírně pokročilé uživatele systému GINIS.

Obsah školení

  • základní pojmy a legislativní rámec
  • základní uživatelská administrace
  • operace s matričními knihami a událostmi (narození, sňatky, úmrtí, otcovství a vše s tím spojené)
  • evidence a tvorba matričních dokladů (PTZ)
  • statistické výstupy - zasílání na ČSÚ
  • číselníky, přehledy, vyhledávání, tisky
  • evidence ověřování

Proč se školení zúčastnit?

Kurz se věnuje známým a méně známým postupům pro naplnění legislativních požadavků pro vedení matrik v elektronické podobě, poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí.
Cena: 2.100 (bez DPH)

GINIS Standard – Matrika

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.