Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Standard – Registr obyvatel - volby

Komu je kurz určen?

Pracovníkům organizací státní správy pověřených výkonem voleb a administrativy s tím spojené, zejména pak uživatelům programu GINIS® ROV - Registr obyvatel - Volby. Vhodné pro začínající i mírně pokročilé uživatele systému GINIS.

Obsah školení

  • základní pojmy a legislativní rámec (zákon o evidenci obyvatel a rodných čísel, o ochraně osobních údajů a další související legislativa)
  • základní administrace číselníků (druhy voleb, volební strany, okrsky, druhy nezařazení občanů do voleb, evidence voličských průkazů jako PZT, volební komise)
  • zpracování voleb (stálý seznam voličů, dodatek stálého seznamu, zvláštní seznam)
  • vazba na modul GINIS® ROB - Registr obyvatel
  • distribuce volebních lístků - tiskové sestavy (seznamy pro roznášku, pro volební komisi, tisk štítků)
  • stručné pracovní postupy

Proč se školení zúčastnit?

Kurz představuje základní i méně známé postupy pro naplnění legislativních požadavků pro konání voleb v elektronické podobě. Poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. 
Cena: 2.100 (bez DPH)

GINIS Standard – Registr obyvatel - volby

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.