Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Standard – Usnesení

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro kraje, města, obce, pro začátečníky i mírně pokročilé, zabývající se organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva, rady či výboru a různých porad. 

Obsah školení

  • základní pojmy a legislativní rámec (zákon o krajích, obcích a ostatní související legislativa - jednací řády, interní pokyny)
  • vazba na ostatní moduly GINIS
  • základní operace s číselníky, role správce a zpracovatele, druhy porad a jednání, tiskové výstupy, exporty, hromadné operace
  • metodika práce v modulu USN od založení jednání až do jeho uzavření
  • evidence termínů, zadávání úkolů a kontrola jejich plnění

Proč se školení zúčastnit?

Příprava a organizace jednání je velmi administrativně a časově náročný úkol. Program Usnesení systému GINIS je neocenitelným pomocníkem při přípravě a zpracování materiálů pro jednání zastupitelstva, rady nebo různých výborů a porad. Nabízený kurz poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí a upozorní na nejčastější uživatelské chyby.
Cena: 2.100 (bez DPH)

GINIS Standard – Usnesení

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.