Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Standard - Došlé faktury a platební poukazy III.

Komu je kurz určen?

Školení je určeno pro pracovníky zpracovávající zálohové faktury a jejich vyúčtování, kompenzaci,
pozastávku a zaokrouhlování faktur a hromadné výdajové platby.

Obsah školení

  • základní pojmy a jejich význam
  • zálohové faktury a jejich vyúčtování (bez závazků, s přeplatkem, s nedoplatkem)
  • kompenzace faktur
  • pozastávka faktur
  • zaokrouhlování faktur
  • hromadné poukazy a správa šablon
  • praktické příklady

Proč se školení zúčastnit?

V rámci školení Došlé faktury a platební poukazy III. vás seznámíme hlouběji s vytvářením zálohových faktur a jejich vyúčtováním, obeznámíme s možnostmi hromadných poukazů a ukážeme praktické příklady.
Cena: 2.100 Kč (bez DPH)

GINIS Standard - Došlé faktury a platební poukazy III.

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.