Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Standard - Skladové hospodářství II.

Komu je kurz určen?

Školení je určeno pro specialisty za oblast majetkové evidence a účetní provádějící účtování majetkových pohybů.

Obsah školení

  • metodika ČÚS 707
  • oceňování zásob
  • vazba na modul Pokladna GINIS POK
  • definice a správa množinové karty
  • praktické využití kontrolních sestav Evidence majetku GINIS MAJ a Účetních a rozpočtových výstupů GINIS UCR
  • rozšířené možnosti správy číselníků, skupin majetku, druhů majetku, klasifikace, materiálových čísel, účtů, apod.
  • tvorba předkontací v modulu Administrace předkontací GINIS ADP

Proč se školení zúčastnit?

Rostoucí nároky na efektivní řízení veřejné správy vyžadují mít dokonalý přehled o majetku organizace. Toto školení nabízí uživatelům informačního systému GINIS rozšíření jejich znalostí a schopností práce v modulu Evidence majetku GINIS MAJ a ve vztahu k materiálovým zásobám. Komplexně pokrývající řešení analytické a operativní evidence majetku.
Cena: 2.100 Kč (bez DPH)

GINIS Standard - Skladové hospodářství II.

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.