Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)

Komu je kurz určen?

Účetním pracovníkům, kteří zabezpečují evidenci a zpracování daňových dokladů v oblasti rozpočtů územní úrovně a příspěvkových organizací, kteří používají pro zpracování evidence DPH moduly IS GINIS Standard.

Obsah školení

  • Legislativní změna a její popis
  • Hlavní zásady metodiky DPH, včetně změn
  • Rozbor daňové evidence a nutné změny od 1. 1. 2016
  • Příklady použití daňové evidence
  • Nejčastější chyby a metodika jejich oprav
  • Nastavení systému pro vedení DPH a Kontrolního hlášení
  • Popis změn v modulech IS GINIS Standard

Proč se školení zúčastnit?

Školení poskytne zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady.
Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016.
Cílem je, aby zákazníci společnosti GORDIC, ať již jsou nebo nejsou plátci DPH, získali nebo si zopakovali
základní přehled a orientaci v metodice a uměli aplikovat metodiku do praxe.

Zdůrazňujeme, že předmětem školení není v žádném případě výklad nebo poradenská činnost pro konkrétní aplikaci zákona o DPH, ani výuka detailního ovládání modulů řady GINIS Standard.
Cena: 2.390 Kč (bez DPH)

Metodika DPH 2016 (metodická a softwarová podpora GINIS Standard)

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.