Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Modul GINIS Express KDF v praxi

Obsah školení

  • Stručný popis menu programu
  • Faktury - zápis faktury, účtování předpisu, úhrada, proplacení, zaúčtování platby
  • Vazba na banku - propojení s modulem KXF, zaúčtování el. bankovního výpisu (párování faktur)
  • Online vazba na účetnictví – účtování, předkontace, návrh krytí
  • Zálohová faktura – zápis, navázání faktury, zaúčtování
  • Poukazy - návaznost na program PAM
  • Diskuze
Cena: 1.400 Kč (bez DPH)

Modul GINIS Express KDF v praxi

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.