Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Procesy v IS GINIS ve vazbě na IISSP

Komu je kurz určen?

Školení by mělo být primárně určené pro uživatele, kteří jsou již s funkcionalitou IS GINIS® a základní vazbou na IISSP seznámeni.

Obsah školení

  • zopakování základů propojení systému IS GINIS® s IISSP
  • kompenzace, vratky a speciální případy ve vazbě na IISSP
  • analýza konzistence dat mezi systémy s využitím nástrojů v IS GINIS®, odhalení nesrovnalostí
  • ukázky nových funkcionalit

Proč se školení zúčastnit?

V dopolední části bude provedeno shrnutí základních faktů, dále budou probrány specifické komplikovanější operace (kompenzace, vratky, atd.). V odpoledním bloku následují ukázky analýz problémů konzistence dat mezi IS GINIS® a IISSP s využitím nástrojů dostupných v IS GINIS®.
Cena: 2.200 Kč (bez DPH)

Procesy v IS GINIS ve vazbě na IISSP

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.