Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Účtování o dlouhodobém majetku pro vybrané účetní jednotky

Komu je kurz určen?

Kurz určen pro pracovníky odpovědné za vedení majetkové evidence, účetní a osoby odpovědné za tvorbu vnitřních účetních směrnic organizace

Obsah školení

 1. Část - úvod
  1. Dlouhodobý majetek a legislativa (Zákon o účetnictví, Vyhláška č. 410/2009, České účetní standardy č. 708, č. 709 a č. 710)
  2. Základní pojmy (Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, Drobný dlouhodobý majetek, Pořízení vs. Zařazení do užívání, Oceňování majetku, Technické zhodnocení, Odpisy a opravné položky)
 2. Část – životní cyklus majetku
  1. Pořízení majetku (Formy pořízení a jeho účetní vyjádření, Formy ocenění majetku při pořízení, Drobný dlouhodobý majetek – odlišnosti)
  2. Odpisy a opravné položky (Trvalé versus dočasné snížení hodnoty majetku, Typy odpisů a stanovení vzorce pro jejich výpočet, Rozpouštění transferů, Změny odpisových parametrů v průběhu užívání majetku, Zbytková hodnota)
  3. Technické zhodnocení (Vymezení technického zhodnocení, Technické zhodnocení versus odpisy, Účtovaní pomocí uspořádacích účtů technického zhodnocení)
  4. Určení majetku k prodeji (Ocenění majetku reálnou hodnotou a jeho účetní vyjádření, Vztah k odpisům)
  5. Vyřazení majetku z evidence (Formy vyřazení majetku z evidence, Účetní vyjádření různých forem vyřazení majetku)
 3. Komplexní účetní příklady a vysvětlení vazby na Pomocný analytický přehled

Proč se školení zúčastnit?

Cílem kurzu je seznámit účastníky hlavně s Českými účetními standardy č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, č. 709 - Vlastní zdroje a č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Účastníci tohoto školení získají zevrubný přehled o účetních jevech, které jsou spojeny s užíváním dlouhodobého majetku. Nedílnou součástí školení je představení kompletního životního cyklu dlouhodobého majetku od pořízení, přes odpisování, technické zhodnocení, ocenění majetku reálnou hodnotou až po jeho vyřazení. Každá z částí tohoto životního cyklu bude podrobně probrána a vysvětlena z hlediska českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, přičemž zvláštní důraz bude kladen na řešení konkrétních problémů z praxe.
Cena: 1.700 Kč (bez DPH)

Účtování o dlouhodobém majetku pro vybrané účetní jednotky

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.