Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GDPR - úvod do problematiky

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro pracovní pozice a role řešící bezpečnost zpracování osobních údajů.

Doporučené vstupní znalosti:
Základní orientace v nařízení GDPR.

Obsah školení

  • obecné zásady zpracování osobních údajů
  • aspekty osobních údajů
  • zvláštní kategorie osobních údajů
  • zákonnost účelu zpracování osobních údajů
  • zákonnost účelu zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
  • rizika operací zpracování osobních údajů
  • vhodná bezpečnostní opatření pro zabezpečení operací
  • zpracování povinnosti plnit práva subjektu údajů
  • plnění povinnosti správce, zpracovatele a DPO

Proč se školení zúčastnit?

Úvodní školení, které seznamuje s problematikou ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dle nařízení EU GDPR. Jedná se především o seznámení se zásadami, pravidly, právy a povinnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů. Přidanou hodnotou školení je podrobné vysvětlení jednotlivých kapitol nařízení GDPR a jejich dopadu na organizace zpracovávající osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů.
Cena: 2 100 Kč (bez DPH)

GDPR - úvod do problematiky

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.