Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Standard Matrika

Obsah školení

 • Vedení matričních knih (údržba, prohlížení, tisk)
 • Globální a individuální nastavení programu (parametry, možnosti aplikace)
 • Administrace, příprava a údržba šablon (klasické vs. grafické šablony a jejich vývoj)
 • Kartotéka externích subjektů (práce s kartotékou, pravidla a metodika)
 • Integrace s dalšími moduly řady GINIS Standard (registr obyvatel, spisová služba)
 • Novinky v metodice v aplikaci (přísně zúčtovatelné tiskopisy, hlášení ČSÚ a jeho formy, …)
 • Statistické výstupy - zasílání na ČSÚ papírovou i elektronickou formou
 • Přísně zúčtovatelné tiskopisy a jejich zpracování v GINIS Standard + problematika zpracování druhopisů v rámci PZT
 • Opravy zápisů, ostatní události (přípravy sňatků, narození, úmrtí, určení otcovství, …)
 • Přehledy, tisky, rejstříky a hledání
 • Diskuze o praktických problémech a jejich možná řešení v aplikaci

Proč se školení zúčastnit?

Kurz se věnuje známým a méně známým postupům pro naplnění legislativních požadavků pro vedení matrik v elektronické podobě.

Od praktického nastavení aplikace pro zjednodušení práce, přes praktické ukázky činností v matrice, možnosti propojení s jinými aplikacemi, až po seznámení s novinkami v legislativě a jejich praktické zpracování v elektronické aplikaci nebo tvorbu matričních dokladů v aplikaci. Veškeré ukázky budou probíhat v aplikaci GINIS Standard Matrika.
Cena: 1.350 Kč (bez DPH)

Metodika v praxi – vedení matrik v elektronické podobě v programu GINIS Standard Matrika

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.