Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Evidence majetku V. – práce s účetními odpisy

Komu je kurz určen?

Školení je určeno pro uživatele GINIS Express za oblast majetkové evidence.

Obsah školení

 • ČUS 708
 • Nastavení účetních odpisů v EMA
 • Nastavení parametrů k účetním odpisům v programu EMA
 • Pořízení karet s odpisovými údaji
 • Výpočet odpisů
 • Plán odpisů
 • Úpravy plánu odpisů
 • Technické zhodnocení
 • Tiskové sestavy
 • Novinky a změny v EMA
 • Dotazy, diskuze
Přihlásit se můžete níže nebo zde.

Proč se školení zúčastnit?

Máte zájem se seznámit se správnými legislativními postupy programu EMA – Evidence majetku v oblasti účet- ních odpisů? V rámci tohoto školení se seznámíte s Českým účetním standardem 708 (dále též ČUS 708) a jeho využití v EMA.
Cena: 1.600 Kč (bez DPH)

Evidence majetku V. – práce s účetními odpisy

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.