Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Kniha odeslaných faktur I. – práce s programem

Komu je kurz určen?

Školení je určeno pro začínající uživatele modulu GINIS Express KOF - Kniha odeslaných faktur a s ohledem na to bude přizpůsobeno tempo výuky.

Obsah školení

 • Metodika a legislativa
 • Popis základních funkcionalit programu
 • Založení a využití číselných řad
 • Vystavení faktury
 • Vystavení zálohové faktury a párování se zúčtovací fakturou
 • Proplacení zálohové faktury a vystavení daňového dokladu k přijaté platbě
 • Vystavení opravného daňového dokladu
 • Opravy a storno
 • Účtování předpisu a úhrady došlé faktury (vazba na modul UCR – Účetnictví a rozpočet)
 • Elektronické zpracování bankovních příkazů a automatické párování bankovních výpisů (vazba na modul KXF – Komunikace s bankou)
 • Možnosti hledání dle libovolných kritérií
 • Základní tiskové sestavy
Přihlásit se můžete níže nebo zde.

Proč se školení zúčastnit?

Máte zájem dozvědět se správné pracovní postupy v programu KOF – Kniha odeslaných faktur? V rámci tohoto školení se účastníci seznámí se základními pracovními a doporučenými metodickými postupy s odeslanými fakturami.
Cena: 1.500 Kč (bez DPH)

Kniha odeslaných faktur I. – práce s programem

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.