Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Express VYK – Zpracování výkaznictví

Komu je kurz určen?

Školení je určeno pro uživatele GINIS Express za oblast Účetnictví a rozpočet, Výkaznictví. Školení je určeno jak pro úplné začátečníky, tak pro stávající uživatele se zájmem o rozšíření svých znalostí.

Obsah školení

1. Práce s programem UCR
  • výstup dat XML dávkou (přehled pohledávek, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů)
2. Práce s programem VYK
  • nastavení období
  • načtení dávky XML
  • pořízení dat (přehled pohledávek, inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů)
  • tisk výkazů 701 a 702
  • opravy dat

Proč se školení zúčastnit?

Máte zájem se dozvědět jak efektivně a správně zpracovat výkazy v  programu -VYK? Potřebujete poradit nebo se seznámit se základními principy v této oblasti? V rámci školení získáte komplexní přehled v této oblasti.
Cena: 1.300 (bez DPH)

GINIS Express VYK – Zpracování výkaznictví

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.