Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob, vyúčtování daně a ELDP

Obsah školení

 • Výpočet daňové povinnosti:

o       Příjmy ze závislé činnosti

o       Způsoby zdanění, základ daně, slevy a nezdanitelné části

o       Výpočet měsíční daňové povinnosti

o       Roční zúčtován záloh

 • Povinnosti plátců
 • Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2017
 • Změny v měsíční daňové povinnosti za rok 2018
 • Vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
  • Aktuální tiskopisy, jejich vyplnění, forma a termín odevzdání
  • Jaké podklady lze získat z programu GINIS Express PAM
 • ELDP
  • Náležitosti ELDP
  • Forma a termín odevzdání ELDP
  • Jak si zkontrolovat ELDP, kde doplnit údaje potřebné pro tisk ELDP
  • Forma a termín odevzdání
 • Praktické příklady zpracování v programu GINIS Express PAM
 • Diskuse

Proč se školení zúčastnit?

Budete seznámeni s komplexní legislativou týkající se ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Získáte přehled, jaké legislativní změny se týkají již ročního zúčtování daně za rok 2017 a jaké změny jsou účinné až od 1.1.2018. 
Naučíme se pracovat s novými vzory daňových formulářů a sestav, největší pozornost budeme věnovat výkazu Vyúčtování daně ze závislé činnosti.
Posledním bodem školení bude další povinnost, která v nadcházejícím období čeká mzdové účetní, a to vypracovat ELDP zaměstnanců za rok 2017.

Kurz je doplněn ukázkami programu GINIS Express PAM a praktickými příklady, např. postup ročního zúčtování daně, zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti dávkou, kontrola karet pracovníků pro úplné vyplnění ELDP.

Cena: 1.400,- Kč (bez DPH)

Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob, vyúčtování daně a ELDP

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.