Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Ostatní školení

V rámci vzdělávacího programu Ostatní školení Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedená školení:

V této oblasti nabízíme 12 školení:

  Instalace a administrace Portálu občana

  Školení je zaměřeno se na podporu provozu aplikace GINIS Portál občana - instalace, administrace. Účastníci budou také seznámeni se základy tvorby formulářů.  
   

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  Administrace GINIS a podpora provozu aplikací

  Školení je zaměřeno se na podporu provozu aplikací GINIS  - instalace, administrace, diagnostika.

  24.000 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Workflow I.

  Toto školení by se mělo spíše nazvat „konec schvalování papírových průvodek“. Účastníci budou seznámeni se základními principy elektronicky řízených schvalovacích procesů, též obecně nazývané jako workflow, dále též s využitím elektronického podpisu, časového razítka při schvalování a význam elektronicky řízených schvalovacích procesů v oblasti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. Zákonu o finanční kontrole. V neposlední řadě si nenechte ujít schvalování pomocí mobilní aplikace.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Workflow II.

  V rámci školení se seznámíte s možnostmi modulu Elektronická podpisová kniha GINIS EPK, doporučených pracovních postupů a budete seznámeni se všemi druhy schvalovacích procesů včetně možnosti definování vlastního. Představíme Vám naše zkušenosti z reálných provozů a v neposlední řadě si odnesete cenné tipy na ověřené procesy a postupy, kterými je vhodné na úřadě s přecházením na systémově podporované a řízené procesy začít.

  2.500 Kč (bez DPH) Více o školení

  GINIS Standard - Základní ovládání

  Toto školení je základem pro všechna navazující školení. Seznámí Vás s principy, na kterých je informační systém GINIS postaven a se všemi potřebnými ovládacími prvky, které uživatel potřebujete znát a rutinně ovládat. Kromě toho školení nabídne tipy a triky, jak si některé konkrétní postupy při každodenní práci usnadnit výběrem varianty postupu, která je právě pro Vás nejpříjemnější. V neposlední řadě se také dozvíte, jak pracovat s kartotékou externích subjektů, filtrováním a výstupy dat, dokumentací k systému a kde hledat efektivně pomoc nebo naopak informace o změnách a novinkách, které v systému přibývají.

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě

  Kybernetická bezpečnost se dnes týká všech organizací. Jedná se o pravidla a zásady určené pro všechny uživatele a provozovatele informačních technologií. Slouží k tomu, aby nedošlo k zneužití, poškození či zničení dat. „Je životně důležité rozumět nástrojům, s nimiž denně pracujeme.“

  1.750 Kč (bez DPH) Více o školení

  GDPR - úvod do problematiky

  Úvodní školení, které seznamuje s problematikou ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dle nařízení EU GDPR. Jedná se především o seznámení se zásadami, pravidly, právy a povinnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů. Přidanou hodnotou školení je podrobné vysvětlení jednotlivých kapitol nařízení GDPR a jejich dopadu na organizace zpracovávající osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů.

  2 100 Kč (bez DPH) Více o školení

  Kybernetická bezpečnost I.

  Kybernetická bezpečnost se dnes týká všech organizací. Jedná se o pravidla a zásady určené pro všechny uživatele a provozovatele informačních technologií. Slouží k tomu, aby nedošlo k zneužití, poškození či zničení dat. „Je životně důležité rozumět nástrojům, s nimiž denně pracujeme.“

  2 500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Ochrana osobních údajů

  Osobní údaje jsou „korunními klenoty“ každého člověka. Jejich ochrana by pro nás měla být stejně důležitá, jako ochrana našich blízkých, ochrana našeho soukromí, ochrana našeho zdraví a majetku.

  Bohužel tomu tak často není, i přes to, že na nutnost ochrany osobních údajů upozorňují odborníci již celou řadu měsíců. I přes to, že se množí případy krádeže identit, že dochází téměř v každém okamžiku našich životů ke zneužití osobních údajů těch, kteří jejich ochraně nevěnují patřičnou pozornost.

  Na straně institucí, které jsou nuceny osobní údaje občanů uchovávat a používat ke své činnosti, nebo je prostě jen užívat chtějí, leží dle platné legislativy veliké břemeno. Jsou totiž přímo odpovědní za to, že se osobní data z jejich databází nedostanou do nepatřičných rukou. Pokud se tak stane, cena za podobné pochybení může být velmi vysoká. Od peněžních sankcí ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů, přes ztrátu důvěryhodnosti a image, až po případné soudní spory ze strany poškozených.

  1.650 (bez DPH) Více o školení

  Provozní plnění podmínek GDPR - zpracování osobních údajů dle GDPR v praxi

  Navazující školení, které seznamuje s nutností plnění provozních povinností, požadovaných nařízením GDPR, řešící ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Jedná se především o sezná- mení s analytickou činností, posouzení rizik dopadů zpracování osobních údajů na subjekt dat, implementaci přiměřených bezpečnostních opatření a provozní povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů.

  2 100 Kč (bez DPH) Více o školení

Další kategorie školení: