Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GDPR

V rámci vzdělávacího programu GDPR Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedená školení:

V této oblasti nabízíme 4 školení:

Nejbližší školení:

  GINIS Standard – GDPR a práce s externími subjekty

  Školení bude obsahovat seznámení s problematikou GDPR a to jak na všeobecné úrovni, tak i se specifiky pro veřejný sektor. V další části bude ukázáno aplikování nařízení do informačního systému GINIS a uživatelé budou blíže seznámeni s prací v modulech ADK – správce kartotéky subjektů a ESU – práce s externími subjekty a to tak, aby byli schopni splnit požadavky, které z GDPR vycházejí.
   

  2.100 Kč (bez DPH) Více o školení

  GDPR - úvod do problematiky

  Úvodní školení, které seznamuje s problematikou ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dle nařízení EU GDPR. Jedná se především o seznámení se zásadami, pravidly, právy a povinnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů. Přidanou hodnotou školení je podrobné vysvětlení jednotlivých kapitol nařízení GDPR a jejich dopadu na organizace zpracovávající osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů.

  2 100 Kč (bez DPH) Více o školení

  Kybernetická bezpečnost I.

  Kybernetická bezpečnost se dnes týká všech organizací. Jedná se o pravidla a zásady určené pro všechny uživatele a provozovatele informačních technologií. Slouží k tomu, aby nedošlo k zneužití, poškození či zničení dat. „Je životně důležité rozumět nástrojům, s nimiž denně pracujeme.“

  2 500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Provozní plnění podmínek GDPR - zpracování osobních údajů dle GDPR v praxi

  Navazující školení, které seznamuje s nutností plnění provozních povinností, požadovaných nařízením GDPR, řešící ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Jedná se především o sezná- mení s analytickou činností, posouzení rizik dopadů zpracování osobních údajů na subjekt dat, implementaci přiměřených bezpečnostních opatření a provozní povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů.

  2 100 Kč (bez DPH) Více o školení

Další kategorie školení: