Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Ochrana osobních údajů

Komu je kurz určen?

Všem se zájmem o ochranu osobních údajů

Obsah školení

Školení se především dotkne:
  • současných právních předpisů u nás i v zahraničí, včetně „zpětného pohledu“ na vývoj příslušných legislativních norem i predikce budoucího vývoje
  • popisu toho, co vše je považováno za osobní údaje a jaké jsou pohledy na rozsah množiny osobních údajů u nás a jinde ve světě
  • jak si může každý z nás, individualit, své osobní údaje chránit a jak v této ochraně být úspěšný
  • jak může instituce, spravující databáze s osobními údaji, tato data chránit a jak být v této ochraně úspěšný
  • jaká jsou největší rizika v případech neodpovědné a nedostatečné ochrany osobních údajů (týká se jak individualit, tak institucí)
  • jak nastavit vhodný kompromis mezi „být online a viděn“ a „být chráněn před nebezpečím na informační dálnici“

Na závěr školení i v jeho průběhu je očekávána a vítána interakce účastníků se školitelem. "Hloupá otázka je pouze ta, kterou jsme nepoložili..."

Proč se školení zúčastnit?

Osobní údaje jsou „korunními klenoty“ každého člověka. Jejich ochrana by pro nás měla být stejně důležitá, jako ochrana našich blízkých, ochrana našeho soukromí, ochrana našeho zdraví a majetku.

Bohužel tomu tak často není, i přes to, že na nutnost ochrany osobních údajů upozorňují odborníci již celou řadu měsíců. I přes to, že se množí případy krádeže identit, že dochází téměř v každém okamžiku našich životů ke zneužití osobních údajů těch, kteří jejich ochraně nevěnují patřičnou pozornost.

Na straně institucí, které jsou nuceny osobní údaje občanů uchovávat a používat ke své činnosti, nebo je prostě jen užívat chtějí, leží dle platné legislativy veliké břemeno. Jsou totiž přímo odpovědní za to, že se osobní data z jejich databází nedostanou do nepatřičných rukou. Pokud se tak stane, cena za podobné pochybení může být velmi vysoká. Od peněžních sankcí ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů, přes ztrátu důvěryhodnosti a image, až po případné soudní spory ze strany poškozených.
Cena: 1.650 (bez DPH)

Ochrana osobních údajů

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.