Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Elektronické podpisy (eIDAS) I. - metodické školení

Komu je kurz určen?

Kurz je pro kohokoliv, kdo řeší problematiku eIDAS, elektronických podpisů nebo spisové služby.

Doporučené vstupní znalosti:
Minimální znalosti problematiky elektronických podpisů a nařízení eIDAS.

Obsah školení

  • legislativní přehled aneb proč to vlastně děláme a co nám hrozí, když něco pokazíme
  • jak „správně“ podepsat a co je k tomu potřeba
  • podpis nebo pečeť? (rozpor mezi eIDAS a zák. č. 297/2016 Sb.), k možnosti využití kvalifikované pečetí na výstupní digitální dokumenty odesílané z úřadu, rozdíl mezi pečetí a elektronickou značkou
  • může být nepodepsaný dokument platný? Platí ještě zák. č. 300/2008 Sb. o el. úkonech?
  • procesní pravidla správného podepisování (jaké certifikáty, časová razítka, úrovně formátů podpisů…)
  • kvalifikovaná služba ověřování platnosti kvalifikovaných podpisů a pečetí dle článku 33 eIDAS
  • tvorba výstupních dokumentů – Konverze, Převod, změna datového formátu – použitelnost, rizika, přehled souvisejících ETSI norem
  • NSESSS – novinky a limity
  • další zpřísnění ochrany osobních údajů (výběr z GDPR)
  • dopady připravované novelizace řízení o přestupcích (zejména s ohledem na správní řád) – aneb nové požadavky na typový spis

Proč se školení zúčastnit?

Cílem kurzu je seznámit účastníky obecně metodicky s nařízením eIDAS, požadavky zákona 297/2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a jejich dopady na ostatní zákony, vyhlášky a normy. Účastníci se seznámí s metodickými návrhy a doporučeními vztahujícími se k nařízení eIDAS a jeho českého ztvárnění zákonem 297/2016 Sb. a také s dopady do zákonů 300/2008 Sb. a 499/2004 Sb. Zároveň budou probírány i zásadní informace z GDPR a změny, které přináší nový NSESSS platný od 1. 6. 2017.
Cena: 2 100 Kč (bez DPH)

Elektronické podpisy (eIDAS) I. - metodické školení

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.