Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Elektronické podpisy (eIDAS) II. - praktické školení

Komu je kurz určen?

Kurz je pro uživatele GINIS, kteří řeší problematiku eIDAS, elektronických podpisů nebo spisové služby.

Doporučené vstupní znalosti:
Minimální znalosti problematiky elektronických podpisů a nařízení eIDAS.
​Elektronické podpisy (eIDAS) I. – metodické školení

Obsah školení

  • Tokeny, čipové karty, HSM moduly – aneb máme správný HW?
  • Doporučení pro správu zaměstnaneckých certifikátů
  • Kvalifikovaná služba ověřování platnosti kvalifikovaných podpisů a pečetí dle článku 33 eIDAS
  • Kvalifikovaná služba pečetění na dálku
  • Tvorba výstupních dokumentů – konverze, převod, redakce…
  • Změna datového formátu – použitelnost, rizika, přehled souvisejících ETSI norem
  • Alternativní možnosti zajištění zákonných povinností

Proč se školení zúčastnit?

Cílem kurzu je seznámit účastníky s nařízením eIDAS, požadavky zákona 297/2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a jejich dopady na moduly GINIS. Účastníci se seznámí s praktickými návrhy a doporučeními vztahujícími se k nařízení eIDAS a jeho českého ztvárnění zákonem 297/2016 Sb. Větší nároky na ověřování vstupních elektronických (digitálních) dokumentů, tedy na pracovníky podatelny, ověřování elektronických podpisů (kdy, jak, co ověřovat), rozdělení a použitelnost elektronických podpisů, konverze dokuemntů, kontroly metadat, eliminace rizik brání- cích akceptaci SIP balíčků a další.
Cena: 2 100 Kč (bez DPH)

Elektronické podpisy (eIDAS) II. - praktické školení

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.