Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Express - Spisová služba II.

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný pro úplné začatečníky i mírně pokročilé.

Obsah školení

 • základy spisové služby
 • spisový řád a další interní normy - účel, význam
 • příjem dokumentů
 • oběh, vyřizování, podepisování, odesílání
 • práce s datovou chránkou
 • podání e-mailu
 • ukládání, vyřizování
 • konverze, převody, změna datového formátu
 • spisová služba a její vztah k ostatním agendám úřadu (účetnictví, smlouvy, správní řízení)
 • ochrana osobních údajů
 • diskuze

Proč se školení zúčastnit?

Kurz poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. Bude přihlédnuto k aktuálním potřebám účastníků. V rámci školení představíme novinky v modulu ESS - spisová služba. 
Cena: 1.500 Kč (bez DPH)

GINIS Express - Spisová služba II.

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.