Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GINIS Express - Spisová služba

Komu je kurz určen?

Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.
 

Obsah školení

 • Zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny)
 • Konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu
 • Kontrolní (kontroly metadat + formátů + opravy)
 • Co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně
 • Příprava dokumentů pro skartační řízení
 • E-skartace předání SIP
 • E-skartace výběr dokumentů
 • E-skartace přejímka dokumentů
 • E-skartace skartační protokol
 • Diskuze

Proč se školení zúčastnit?

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnými postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a následnou realizaci skartačního řízení. Kurz ukázkami navazuje na teoretický základ a požadavky zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 57/2017.

Účastníci se seznámí s metodickými postupy na praktických ukázkách přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají ucelený přehled zákonných předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení, které následně mohou ověřit ve své praxi. Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.
Cena: 1.500 Kč (bez DPH)

Termíny a místa konání:

 • 12.
  února
  Město: Praha
  Místo: GORDIC spol. s r.o., Italská 35, Praha 2, učebna Cambridge
  Doba školení: 9:00 - 12:00
  Kontaktní osoba: Bc. Tereza Křížová, +420 775 553 034, vzdelavani@gordic.cz
  Objednat

GINIS Express - Spisová služba

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.