Manage smartly
+420 567 309 136

Document record management

V rámci vzdělávacího programu Document record management Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedená školení:

V této oblasti nabízíme 2 školení:

  GINIS Express - Příprava a praktické postupy přípravy digit. dokumentů pro uložení a realizaci skart

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnými postupy přípravy digit. dokumentů pro uložení a následnou realizaci skartačního řízení. Kurz ukázkami navazuje na teoretický základ a požadavky zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č.259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 57/2017.

  Účastníci se seznámí s metodickými postupy na praktických ukázkách přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají ucelený přehled zákonných předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení, které následně mohou ověřit ve své praxi. Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organiazce.

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  Elektronické podpisy (eIDAS) I. - metodické školení

  Cílem kurzu je seznámit účastníky obecně metodicky s nařízením eIDAS, požadavky zákona 297/2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a jejich dopady na ostatní zákony, vyhlášky a normy. Účastníci se seznámí s metodickými návrhy a doporučeními vztahujícími se k nařízení eIDAS a jeho českého ztvárnění zákonem 297/2016 Sb. a také s dopady do zákonů 300/2008 Sb. a 499/2004 Sb.

  2 100 Kč (bez DPH) More about trainings

  Elektronické podpisy (eIDAS) II. - praktické školení

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s nařízením eIDAS, požadavky zákona 297/2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a jejich dopady na moduly GINIS. Účastníci se seznámí s praktickými návrhy a doporučeními vztahujícími se k nařízení eIDAS a jeho českého ztvárnění zákonem 297/2016 Sb. Větší nároky na ověřování vstupních elektronických (digitálních) dokumentů, tedy na pracovníky podatelny, ověřování elektronických podpisů (kdy, jak, co ověřovat), rozdělení a použitelnost elektronických podpisů, konverze dokuemntů, kontroly metadat, eliminace rizik brání- cích akceptaci SIP balíčků a další.

  2 100 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express - Elektronická spisová služba

  Chcete se naučit nebo zdokonalit v ovládání programu ESS - Elektronická spisová služba? Na školení si zopakujeme základy legislativy a ukážeme si práci se spisy, spisovnou a výpravnou. Pro zjednodušení práce se naučíme hromadné operace s dokumenty.

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express - Úvod do problematiky, legislativa správy dokumentů, spisový řád

  Kurz se věnuje základním povinnostem a postupům správy dokumentů každého pracovníka, význam spisového řádu, činnostem, které musí být realizovány, aby organizace plnila legislativní požadavky a požadavkům na činnosti a dokumenty specializovaných agend. 

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  GINIS Express - Spisová služba II.

  Kurz poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. Bude přihlédnuto k aktuálním potřebám účastníků. V rámci školení představíme novinky v modulu ESS - spisová služba. 

  1.500 Kč (bez DPH) More about trainings

  Preparation of of digital documents for storing and implementing appraisal process

  Cílem kurzu je seznámit účastníky se požadavky zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 64/2012.

  Účastníci se seznámí s metodickými postupy přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají ucelený přehled zákonných předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení. Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

  1.700 Kč (bez DPH) More about trainings

  Practical procedures of preparing digital documents for storing and appraisal process

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnými postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a následnou realizaci skartačního řízení. Kurz ukázkami navazuje na teoretický základ a požadavky zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 64/2012.

  Účastníci se na praktických ukázkách ovládání systému elektronické spisové služby seznámí s metodickými postupy přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají přehled možností realizace požadavků předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení, které následně mohou ověřit ve své praxi.

  1.390 Kč (bez DPH) More about trainings

Další kategorie školení: