Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Správa dokumentů

V rámci vzdělávacího programu Správa dokumentů Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedená školení:

V této oblasti nabízíme 8 školení:

  GINIS Standard - Spisová služba I.

  Kurz poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. Bude přihlédnuto k aktuálním potřebám účastníků. V rámci školení představíme novinky v modulu USU.NET oproti dosavadní edici USU.

  2 100 Kč (bez DPH) Více o školení

  Legislativa správy dokumentů

  Co přináší právní předpisy Evropské unie „eIDAS“ do české legislativy? Co jsou služby vytvářející důvěru a jaký bude jejich dopad na výkon spisové služby? Jak zásadní budou změny zákonů vztahujících se ke spisové službě? Jaké další změny čekají metodiky, asistentky, referenty a další pracovníky organizace v příštích letech? Jak má organizace efektivně naplnit požadavky legislativy? Jaké další zákonné předpisy se problematiky správy dokumentů týkají? Toto vše se dozvíte na kurzu: „Legislativa správy dokumentů“.

  1.900 Kč (bez DPH) Více o školení

  Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

  Cílem kurzu je seznámit účastníky se požadavky zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 64/2012.

  Účastníci se seznámí s metodickými postupy přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají ucelený přehled zákonných předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení. Kurz určen pro pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

  1.700 Kč (bez DPH) Více o školení

  Praktické postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnými postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a následnou realizaci skartačního řízení. Kurz ukázkami navazuje na teoretický základ a požadavky zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 64/2012.

  Účastníci se na praktických ukázkách ovládání systému elektronické spisové služby seznámí s metodickými postupy přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají přehled možností realizace požadavků předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení, které následně mohou ověřit ve své praxi.

  1.390 Kč (bez DPH) Více o školení

  Elektronická spisová služba GINIS – praktická práce v programu

  Kurz poskytne praktické seznámení s programem zcela od začátku s následnou demonstrací pokročilejších funkcí. Bude přihlédnuto k aktuálním potřebám účastníků.

  1.400 Kč (bez DPH) Více o školení

  Spisový a skartační řád

  Jak vytvořit spisový řád a jaký je jeho význam pro organizaci? Jaké změny do spisového řádu přináší
  novela zákona o archivnictví a spisové službě? Jaké procesy musí organizace vykonávat, aby organizace
  plnila legislativní požadavky? Jaké jsou pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků? Jaké jsou
  vzájemné souvislosti spisového řádu a ostatními interními normami organizace? Jak vytvořit spisový řád
  a jaký je jeho význam? Toto vše se dozvíte na kurzu: „Spisový řád“.

  2.320 Kč (bez DPH) Více o školení

  Správa dokumentů - úvod do problematiky

  Kurz se věnuje základním povinnostem a postupům správy dokumentů každého pracovníka, významu spisového řádu, činnostem, které musí být realizovány, aby organizace plnila legislativní požadavky a požadavkům na činnosti a dokumenty specializovaných agend.

  1.350 Kč (bez DPH) Více o školení

Další kategorie školení: