Manage smartly
+420 567 309 136

Practical procedures of preparing digital documents for storing and appraisal process

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pro účastníky kurzu Příprava digitálních dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení, které zajímá praktické řešení teoretických požadavků. Kurs je určen pro uživatele IS GINIS, kteří nevyužívají služeb KDS a je zaměřen na pracovníky odpovědné za spisovnu organizace, metodiky spisové služby, správce a administrátory elektronických systémů spisové služby organizace.

Obsah školení

  • zásadní okamžiky životního cyklu dokumentů (vyřízení/uzavření, předání do spisovny),
  • konverze, převedení dokumentu a změna datového formátu dokumentu,
  • kontrolní (kontroly metadat + formátů + opravy),
  • co s dříve uloženými dokumenty ve spisovně,
  • příprava a průběh skartačního řízení.

Proč se školení zúčastnit?

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnými postupy přípravy digitálních dokumentů pro uložení a následnou realizaci skartačního řízení. Kurz ukázkami navazuje na teoretický základ a požadavky zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a také změnami Národního standardu VMV č. 64/2012.

Účastníci se na praktických ukázkách ovládání systému elektronické spisové služby seznámí s metodickými postupy přípravy dokumentů pro uložení do spisovny a postupy přípravy skartačního řízení analogových, ale zejména pak digitálních dokumentů pro realizaci skartačního řízení. Po absolvování kurzu účastníci získají přehled možností realizace požadavků předpisů pro oblast přípravy a realizace skartačního řízení, které následně mohou ověřit ve své praxi.
Cena: 1.390 Kč (bez DPH)

Practical procedures of preparing digital documents for storing and appraisal process

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Required

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.