Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Správa dokumentů - úvod do problematiky

Komu je kurz určen?

Pracovníkům organizací státní správy, samosprávy i soukromých organizací (referentům, asistentkám, ekonomům, personalistům a pracovníkům odborných agend)

Obsah školení

  • Základy spisové služby
  • Spisový řád a další interní normy – účel, význam
  • Příjem dokumentů
  • Oběh, vyřizování, podepisování, odesílání
  • Ukládání, Vyřazování
  • Spisová služba a její vztah k ostatním agendám úřadu (účetnictví, smlouvy, správní řízení)
  • Diskuze

Proč se školení zúčastnit?

Kurz se věnuje základním povinnostem a postupům správy dokumentů každého pracovníka, významu spisového řádu, činnostem, které musí být realizovány, aby organizace plnila legislativní požadavky a požadavkům na činnosti a dokumenty specializovaných agend.
Cena: 1.350 Kč (bez DPH)

Správa dokumentů - úvod do problematiky

Datum od :
Datum do :
Místo :
Cena :

Věnujte prosím chvilku ke správnému vyplnění přihlašovacího formuláře. Tento formulář slouží k závazné registraci na nabízené školení.

*Povinné

*

*

*

*

*

Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřujete souhlas se storno podmínkami a s poskytnutím osobních údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GORDIC spol. s r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, školení, odborného semináře. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 100 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete delegovat náhradníka.