Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Mzdy a personalistika

V rámci vzdělávacího programu Mzdy a personalistika Vám aktuálně nabízíme účast na níže uvedená školení:

V této oblasti nabízíme 5 školení:

  Personalistika a systemizace GINIS Standard

  Školení slouží k seznámení personalistů s prací v modulu GINIS PER a GINIS PES. Účastníci školení budou po absolvování tohoto školení schopni správně a efektivně vést personální agendu úřadu.
   

  1 500 Kč (bez DPH) Více o školení

  Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob, vyúčtování daně a ELDP

  Budete seznámeni s komplexní legislativou týkající se ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Získáte přehled, jaké legislativní změny se týkají již ročního zúčtování daně za rok 2017 a jaké změny jsou účinné až od 1.1.2018. 
  Naučíme se pracovat s novými vzory daňových formulářů a sestav, největší pozornost budeme věnovat výkazu Vyúčtování daně ze závislé činnosti.
  Posledním bodem školení bude další povinnost, která v nadcházejícím období čeká mzdové účetní, a to vypracovat ELDP zaměstnanců za rok 2017.

  Kurz je doplněn ukázkami programu GINIS Express PAM a praktickými příklady, např. postup ročního zúčtování daně, zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti dávkou, kontrola karet pracovníků pro úplné vyplnění ELDP.

  1.400,- Kč (bez DPH) Více o školení

  Zpracování mezd v programu GINIS PAM – pokročilí

  Cílem kurzu je seznámit účastníky školení podrobně s vybranými oblastmi právních předpisů mzdové oblasti a vysvětlit možnosti nastavení zpracování mezd a způsobů zpracování této problematiky v modulu PAM. Po absolvování kurzu budou účastníci obeznámeni s veškerými možnostmi využití programu PAM, jeho nastavení a vnitřních algoritmů výpočtů a zpracování mezd. Účastníci budou ovládat principy zobrazení tiskových výstupů, jejich možnosti, a možnosti zpracování a odesílání elektronických tiskopisů pro ĆSSZ apod. Kurz je zaměřen na praktické využití programu.

  1.300 Kč (bez DPH) Více o školení

  Zpracování mezd v programu GINIS PAM - začátečníci

  Cílem kurzu je seznámit účastníky školení se základními právními předpisy mzdové oblasti a vysvětlit nastavení a způsob zpracování mezd v modulu PAM. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni zpracovávat mzdy v programu PAM.

  1.300 Kč (bez DPH) Více o školení

Další kategorie školení: