Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Hodonín zavádí službu pro jednoduchou kontrolu stavu pohledávek u úřadu

V rámci 22. výzvy Integrovaného operačního programu zrealizovalo město Hodonín projekt s názvem „Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Hodonín“. Díky finanční podpoře z Evropské unie zavádí město od listopadu 2015 novou službu pro občany města, pomocí které budou mít ucelený přehled o poplatcích a pohledávkách, které mají evidovány v informačním systému úřadu.
Mezi další významné aktivity podpořeného projektu patří napojení informačního systému města na základní registry, registr plátců, insolvenční rejstřík. Nově byl pořízen mapový server, helpdesk a došlo k napojení elektronické spisovny na spisovnu krajského úřadu. Nedílnou součástí rozšíření poskytovaných služeb je i posílení stávající kapacity technologického centra o komunikační, serverové a zálohovací zařízení. Evropská unie prostřednictvím IOP poskytla na realizaci tohoto projektu dotaci ve výši cca 2 mil. Kč.

RP.png
 
Nově pořizovaný modul informačního systému RAP – Registr pohledávek a rozhraní pro občany, bude přístupný prostřednictvím webových stránek města www.hodonin.eu. Modul umožní občanovi po jednoznačné identifikaci jménem a heslem, které obdrží při osobní registraci na úřadě, získat informace o stavu svých závazků vůči městu, či o blížícím se termínu splátky.

Kromě celkového přehledu budou k dispozici také základní informace   o jednotlivých případech jako např. evidenční údaje zvolené pohledávky, přehled všech předpisů a uskutečněných plateb, údaje nutné k provedení úhrady převodem z účtu včetně variabilního symbolu a QR kódu. Služba umožní nastavit zasílání upozornění na blížící se splatnost prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy na zadané tel. číslo. Občané budou též moci zadávat žádosti na úpravu či zrušení pohledávky bez nutnosti navštívit úřad. Bližší informace budou zveřejněny na stránkách města Hodonína www.hodonin.eu.
 
zdroj: www.hodonin.eu

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr