Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Informační systém GINIS podporuje cloudovou platformu Microsoftu

Informační systém GINIS společnosti GORDIC nově podporuje platformu Microsoft Azure. Vybrané aplikační vrstvy systému, jako jsou DRMS nebo komponenty Interaktivního úřadu, je nyní možné provozovat formou instalace na Azure službu virtuálního počítače s cloudovou instalací nebo s využitím jednotlivých Azure produktů, jako jsou SQL Azure Database či Webapp.
V minulých týdnech proběhlo intenzivní testování interakce obou prostředí, které přineslo pozitivní výsledky. „Díky své škálovatelnosti mohou tyto služby přinést uživatelům GINISu ve státní správě a samosprávě vyšší komfort a dostupnost aplikací při současné úspoře nákladů,“ říká Jakub Fiala, vedoucí projektu cloudových služeb společnosti GORDIC. Firma pro využití platformy připravuje i další agendy.

Azure.jpg
 
Azure je cloudová platforma Microsoftu, kombinující vzájemně se doplňující služby: výpočetní a úložnou kapacitu, síťové funkce a aplikace. Díky tomu může fungovat podobně jako vlastní datové centrum klienta, ovšem s vyšší flexibilitou a nižšími náklady.
 
GINIS je nerozšířenějším aplikačním systémem ve veřejné správě, zabezpečují zejména zpracování ekonomických agend a jejich nadstaveb (ERP+), řízení dokumentů (DRMS) a vedení specializovaných správních agend a registrů. Aplikační vrstvy GINISu jsou poskytovány jako on-premise řešení nebo formou privátního či veřejného cloudu.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr