Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Jak město Nymburk hospodaří, zjistí lidé díky rozklikávacímu rozpočtu

V rámci konceptu Otevřená radnice lidem město zveřejnilo na svém webu další službu v podobě rozklikávacího rozpočtu. Jedná se o přehledné a aktualizované zmapování rozpočtu města, které člení příjmy a výdaje podle odvětví.
Od 1. října 2015 byl veřejnosti zpřístupněn občanům a během prvních čtrnácti dnů si jej prohlédlo přes čtyřicet návštěvníků.
 
Vedle zveřejňování smluv, které v létě prosadili zastupitelé, Rada města schválila koncem srpna také rozšíření informačního systému Městského úřadu Nymburk o programové vybavení v oblasti rozpočtu, účetnictví a výkaznictví veřejné správy, které bude nabízet nástroj ke zprůhlednění ekonomických transakcí.

Nymburk2.jpg
 
„Město v rámci Otevřené radnice nabízí možnost, jak doslova nahlédnout pod pokličku toku peněz. Věřím, že občané této možnosti využijí, a že tento krok napomůže větší transparentnosti radnice,“ řekl k novince místostarosta PhDr. Pavel Fojtík.
 
Odbor informatiky úřadu vybíral z více aplikací, ale z důvodu používání ekonomického softwaru od firmy Gordic je nejvýhodnější pro zpracování použít tuto nadstavbu od stejného dodavatele. Aplikace - Rozklikávací rozpočet je přehledná, moderní webová forma prezentace ekonomických dat z IS firmy Gordic, která umožňuje sledovat hospodaření organizace. Interaktivní formou zobrazuje aktuální stav a vývoj rozpočtu, realizaci všech příjmů, výdajů a financování organizace. Poskytování důležitých ekonomických informací prostřednictvím této aplikace je významným krokem k transparentnosti hospodaření organizace.
 
K prezentaci dat dochází prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče. Pro přístup k informacím lze využít i inteligentních mobilních zařízení. Nákup aplikace byl financován městem, částkou 59 tisíc korun.
 
Pod záložkou Otevřená radnice návštěvníci webu města najdou vedle rozklikávacího rozpočtu a registru smluv také on-line přenosy ze zastupitelstev a jejich archiv, materiály k zasedáním zastupitelstva a zápisy a usnesení Rady města, výborů a komisí, dále veškeré výstupy ze setkání radních s občany v ulicích města.
 
Autor / zdroj: Olga Vendlová
www.regiony24.cz

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr