Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Platební automaty propojené se systémem GINIS zvyšují komfort úhrady poplatků

Jedním ze současných trendů je rozvoj platebních systémů pro úhrady správních a dalších poplatků. Jedná se nejen o fyzické zařízení pokladního automatu, ale i možnost jejich napojení s IS GINIS (edice BASIC - ULTIMATE).
Součástí Otevřené integrační platformy GINIS (edice BASIC – ULTIMATE) jsou webové služby POK, které externím informačním systémům umožní zakládat pokladní doklady. V roli tohoto externího systému může vystupovat i samoobslužný platební automat, kterému je díky online propojení umožněno načítat seznam neadministrovaných kontací v IS GINIS.
 
V praxi pak po vlastní interakci klienta s automatem (výběr poplatku na obrazovce, vložení hotovosti) dochází k založení nového pokladního dokladu obsahující jednu pokladní položku. Dalším krokem je volání služby pro zaevidování a schválení - doklad získá agendové číslo, provede se jeho rezervace a případné párování platby. Po vytištění dokladu automatem dojde k dokončení celého procesu zavoláním služby pro potvrzení, že pokladní doklad byl fyzicky vytištěn.

Takto podané doklady jsou ve schváleném stavu a připravené k proúčtování v modulech Pokladna (POK) nebo Finanční účtárna (FUC) informačního systému GINIS (edice BASIC – ULTIMATE). 

GINIS v tuto chvíli podporuje platební terminály CROSS CityPoint (Cross Zlín), samoobslužný platební automat, SPA (Institut mikroelektronických aplikací) a poplatkové pokladny TOUCH-TS170 CBM, TOUCH-TS170 CMB (Kadlec Elektro).

terminal.jpg

Platební terminál CROSS CityPoint

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr