Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Reakce na článek „Resort práce se trápí s dědictvím po Koníčkovi“

V pátek 23. 10. 2015 přinesl server Novinky.cz článek „Resort práce se trápí s dědictvím po Koníčkovi“, ve kterém přináší řadu neúplných informací týkajících se naší společnosti a některé podstatné souvislosti naopak nezmiňuje. Uvádíme tedy v plném rozsahu naše podklady poskytnuté redakci + informace k tématům, ke kterým jsme nedostali možnost se vyjádřit.
Ad. Jednací řízení bez uveřejnění z prosince 2013
 
Bylo to MPSV, které v prosinci 2013 vyzvalo formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) společnost GORDIC, aby na resort implementovala IS GINIS pro správní ekonomiku MPSV. Společnost GORDIC na tuto výzvu podala nabídku a postupovala v celém průběhu JŘBU plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Následně uzavřenou smlouvu GORDIC řádně plnil a nadále plní navzdory skutečnosti, že od MPSV dosud neobdržel úhradu za poskytnuté plnění dle této smlouvy. GORDIC není a nemůže být odpovědný za postup resortu ani za politické spory mezi jeho minulým a současným vedením. GORDIC nebyl účastníkem řízení a ÚOHS nevydal zákaz plnění smlouvy.
 
Ad. Nevýhodnost podmínek a „nebývale vysoké částky“
 
MPSV pořídilo v rámci implementace EKIS GINIS časově a územně neomezenou uživatelskou multilicenci bez omezení počtu uživatelů, kterou nyní využívá 3x více uživatelů než předchozí EKIS. Cena těchto licencí je zásadně nižší (více než o třetinu), než by byla cena licencí předchozího systému SAP pro stejný počet uživatelů. Znalecký posudek, který si nechalo MPSV zpracovat koncem roku 2014, v závěrech znalce nijak nezpochybňuje cenu licencí. Systém GINIS má také výrazně širší funkcionalitu, než předchozí systém, například elektronický oběh a schvalování faktur, nebo elektronickou a finanční kontrolu a další funkce. 

Standardní dokumentace k aplikacím byla dodána zdarma, současně s licencemi. MPSV záměrně uvádí pouze část informace, protože v tomto případě se jedná o tvorbu metodických postupů práce a jejich aktualizaci. Což je vysoce specializovaná činnost konzultanta, nikoliv dokumentaristy, jak se domnívá IT MPSV. Tomu odpovídá cena práce specializovaného konzultanta necelých 15.000,- Kč bez DPH za jeden člověkoden, což je cena na českém trhu naprosto obvyklá.
 
Ad. Tzv. blokování zakázek a zahlcení MPSV řadou “zástupných a zdržovacích dotazů”
 
Pravděpodobně je myšlena zakázka na podporu EKIS. Nejedná se o obstrukce, ale o legitimní a zákonný postup. MPSV totiž namísto transparentní soutěže na nový ekonomický systém (které by se mohli zúčastnit všichni dodavatelé těchto systémů a kterou by společnost GORDIC přivítala) vypsalo v srpnu letošního roku veřejnou soutěž na „Podporu a rozvoj ekonomického informačního systému MPSV“ s předpokládaným finančním objemem více než 97 mil. Kč. Poptávaná podpora a rozvoj se ovšem netýká v současnosti rutinně a včetně všech vazeb provozovaného ekonomického systému GINIS, ale systému SAP (podle zadávacích podmínek i vyjádření samotného MPSV v rozhodnutí zadavatele o námitkách). Tento systém ovšem v současnosti MPSV nepoužívá, jak je z veřejně dostupných zdrojů zřejmé. 
 
K zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky jsme legitimním způsobem vznesli několik faktických žádostí o poskytnutí dodatečných informací v souladu s § 49 zákona o veřejných zakázkách. MPSV na nedostatky v zadávacích podmínkách (zejména týkajících se podstatných nesrovnalostí ve vymezení předmětu zakázky) odmítlo reagovat a odstranit je. Protože se domníváme, že v případě této zakázky došlo k porušení jedné ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a to zásady transparentnosti, podali jsme po zamítnutí našich námitek proti zadávacím podmínkám návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.
 
Ad. Trestní stíhání ve věci „manipulace s veřejnými zakázkami“
 
Se zahájením trestního stíhání společnost GORDIC spol. s r. o. zásadně nesouhlasí a podala proti tomuto postupu stížnost podle § 146 odst. 2, písm. a trestního řádu. Zmíněné obvinění dle našeho názoru mj. neobsahuje dostatečné vymezení objektivní a subjektivní stránky případné trestné činnosti ve vztahu k právnické osobě, a to ani formou účastenství - popis tohoto jednání zcela absentuje. Společnost GORDIC spol. s r. o. si není vědoma žádného protizákonného jednání.  Uvedené zakázky byly realizovány pracovníky jednoho ze smluvních partnerů, přičemž všichni spolupracovníci společnosti jsou dle firemní politiky povinni realizovat veškeré obchodní aktivity společnosti zákonným a etickým způsobem v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními normami.

Vladimír Přech
Sekce marketingové komunikace
GORDIC spol.s r. o.
 
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr