Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

S validátorem PDF souborů máte v GINISu jistotu, NDA váš dokument neodmítne

Rostoucí množství digitálních dokumentů, se kterým každá organizace přichází do styku (přijímá i vytváří z vlastní činnosti) přináší potřebu rychlé, hromadné a zaručené kontroly (validace) formátu PDF/A. Každý dokument je nutné vyřídit, uložit ve spisovně a následně předložit do skartačního řízení ve správném výstupním datovém formátu, tedy PDF/A.
Na trhu existuje množství různých validátorů, které však poskytují různé výsledky. Pokud jeden validátor označí dokument jako „validní PDF/A“, nelze mít jistotu, že jiný validátor, nebo dokonce novější verze téhož validačního nástroje, dojde ke shodnému výsledku.
 
Uživatelé systému GINIS však mají k dispozici řešení, které přináší i do této nestabilní situace jistotu. Do systému GINIS byl integrován konektor na shodný validační nástroj, který používá Národní digitální archiv (NDA) pro posouzení a příjem digitálních dokumentů v rámci skartačního řízení (3-Heights PDF Validator Shell).

Zástupci Národního archivu veřejně deklarovali, že dokumenty, které byly i v minulosti označeny tímto nástrojem jako validní, budou do NDA přijaty i za předpokladu, že v budoucnu dojde k úpravám či změně validačního mechanizmu (tedy i když v budoucnu budou tyto dokumenty například vykazovat dílčí nesoulad se standardy PDF/A). Tímto způsobem může původce předejít nepříjemným překvapením při realizaci skartačního řízení, kdy nebude možné dokumenty předat Archivu z důvodu nevalidního formátu dokumentů.

konverze_ilust.jpg

Bezobslužnou centralizovanou konverzi (změnu datového formátu) dokumentů do formátů vhodných k dlouhodobému uložení zajišťuje v systému GINIS modul Dokumentový konverzní server (DKS). Dokumenty určené ke konverzi formátu jsou z klientské aplikace přes komunikační službu vloženy do vstupní složky. DKS pravidelně kontroluje tuto složku, vyzvedne uložené dokumenty ze vstupní složky a provede konverzi do výstupních dokumentů (např.: v archivním formátu PDF/A-1b).

 
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr