Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Začala série školení ke změnám v oblasti evidence daně z přidané hodnoty

První ze série školení ke změnám v DPH proběhlo dnes na centrále společnosti v Jihlavě. Školení poskytuje zákazníkům (plátcům i potenciálním plátcům DPH) základní ucelený přehled o metodice evidence DPH a jejím vnitřním uspořádání, včetně informací o podpoře daňové evidence v jednotlivých modulech, které evidují daňové doklady.
Začínáme se školením pro uživatele informačního systému GINIS Express, zároveň vypisujeme termíny i pro uživatele systému GINIS v edici Standard a vyšší. "Školení jsme rozdělili na dva typy podle druhu používaného SW vybavení tak, abychom se mohli věnovat specifikům v jednotlivých edicích", říká hlavní metodik společnosti JUDr. Bohumír Čech, který připravil a prezentuje metodickou část všech kurzů.

Účastník získá předem dokumenty k chystaným úpravám metodiky účtování a evidence DPH pro rok 2016. Praktickou část prezentují zástupci příslušných vývojových týmů.

dph_jihlava.jpg

Termíny pro GINIS Express:
18.11. Ostrava
23.11. Praha
24.11. Brno

Online přihláška

Termíny pro GINIS Standard:
30.11. Jihlava
2.12. Ostrava
7.12. Praha
9.12. Brno

Online přihláška

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr