Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

„Kam jsme postoupili a co je před námi“, zeptá se brněnská konference o kyberbezpečnosti

Ve středu 30. března 2016 se v konferenčním sále hotelu Continental v Brně uskuteční konference s názvem „ Setkání odborníků k výměně zkušeností na poli KYBEZ aneb kam jsme postoupili po přijetí zákona a co nám zbývá“.
Konference je organizovanou celostátní platformou KYBEZ, VUT a společnostmi GORDIC a Axenta. Akce se bude zabývat výměnou zkušeností při budování podpory kybernetické bezpečnosti. Nebudou chybět odborné přednášky pojednávající o konkrétních řešeních v této oblasti. Hlavní vystoupení bude patřit přednímu odborníkovi v oblasti počítačové kriminality a bezpečnosti, profesorovi Smejkalovi.

pozvanka_01.jpg

Program celé konference bude rozčleněn do dvou částí. První se bude věnovat hned několika okruhům, např.: 
  • jaké povinnosti vyplývají pro orgány veřejné moci ze zákona o kybernetické bezpečnosti,
  • přípravné kroky a implementace kybernetické bezpečnosti v organizaci,
  • produkty a aplikace pro podporu KYBEZ a ukázka jejich napojení na SIEM v praxi,
  • kybernetická bezpečnost v cloudu.

Další část bude patřit již zmiňovanému diskuznímu panelu, v rámci kterého dojde k výměně zkušeností, sdílení příkladů praktických využití produktů podporující bezpečnost a případové studii řešení pro KYBEZ.

Kromě profesora Smejkala dále vystoupí např. Jan Dientsbier za platformu Kybez nebo Viktor Ondrák z VUT Brno.

Na akci bude možnost si objednat poslední knihu Prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., s názvem "Kybernetická kriminalita", pro účastníky se slevou 15%.

Bližší informace o knize naleznete zde - www.alescenek.cz/detail-zbozi/vysledky-hledani-0:1:1/kyberneticka-kriminalita-97751.html

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr