Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Anketa přívětivosti úřadů: Rozklikávací rozpočet Prostějova byl oceněn MV ČR jako inspirativní pro další úřady

Ministerstvo vnitra vyzdvihlo Magistrát města Prostějov v anketě „Hodnocení přívětivosti úřadů“, jejímž cílem bylo zmapovat přívětivost a otevřenost úřadů vůči občanům. Na základě průzkumu nabízených služeb identifikovalo ministerstvo příklady dobré praxe, které mohou být inspirací pro ostatní úřady. Jako takový byl označen právě Rozklikávací rozpočet města Prostějova.
 
Projekt „Hodnocení obcí s rozšířenou působností“ připravilo ministerstvo na základě realizace Implementačního plánu pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné správy. V současné době probíhá vyhodnocování tohoto pilotního projektu. Vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 7. června v Benešově.

V závislosti na tomto projektu bude vytvořena brožura dobrých příkladů z praxe. Ministerstvo na základě tohoto projektu věří, že pomůže usnadnit cestu k větší přívětivosti a otevřenosti úřadů vůči občanům a vyšší úrovni kvality poskytovaných služeb.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr