Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Elektronická evidence tržeb klepe na dveře. Reaguje na ni i Pokladna systému GINIS

Elektronická evidence tržeb (EET) je v posledních týdnech a měsících v médiích často probíraným tématem. Nová povinnost pro dotčené subjekty vyplývá ze zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET), který definuje postup zavádění pro dle klasifikace NACE (viz § 37 ZoET). Od 1. prosince 2016 tak musí evidovat tržby provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb, od 1. března 2017 subjekty provozující maloobchod a velkoobchod, od 1. března 2018 ostatní podnikatele (mimo řemesla a výrobní činnosti zahrnutými do poslední fáze) a nakonec od 1. června 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti.
Tuto povinnost budou tedy mít všichni poplatníci daně z příjmů fyzických a daně z příjmů právnických osob, dosahující na tzv. rozhodný příjem a kteří přijímají tržby (hotovost, platební karta, šek, stravenka apod.). Subjekt se může dobrovolně napojit na EER i před povinným datem, který mu ukládá zákon. V případě pochybení mu ale nehrozí žádné pokuty.

EET1550.jpg

Základním principem komunikace EET je výměna datových zpráv o transakcích ve formátu XML mezi subjektem a informačním systémem Finanční správy. Jako základní identifikátor pokladní transakce slouží unikátní kód (fiskální identifikační kód = FIK), která je uveden na pokladním dokladu. Pokud není v okamžiku vystavení pokladního dokladu internetové připojení dostupné, má subjekt povinnost zaslat údaje o evidované tržbě prostřednictvím datové zprávy dodatečně (nejpozději do 48 hodin). Pomocí webové aplikace Finanční správy lze tento kód (a tím i celou transakci) zpětně ověřit. Více podrobných informací jsou dostupné na oficiálním webu Finanční správy www.etrzby.cz.
Přestože se povinnost vést e-tržby subjektů ve státní správě a samosprávě zatím ve valné většině netýká, bylo potřeba o komunikaci s IS EET rozšířit i informační systém GINIS, konkrétně modul Pokladna (POK). Cílem bylo vytvořit takové řešení, které bude nenáročné jak na implementaci a údržbu, tak hlavně samotnou obsluhu.

Při zpracování pokladních dokladů probíhá komunikace automaticky, přičemž veškeré informace ohledně EET jsou ukládány jak do databáze, tak i do historie pokladního dokladu. Je tedy možné zobrazit i přehledný seznam všech dokladů, které byly do systému EET zaslány. Komunikace s EET je též možné provádět pomocí Aplikační internetová brána (AIB). Tím se zajistí větší bezpečnost komunikace a také jednotné místo pro správu a instalaci potřebných certifikátů.

EET2550.jpg
 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr