Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

GORDIC: Absence smluvního vztahu s městem by mohla vést k destrukci systému

Praha 23. března 2016 – Společnost GORDIC byla dnes v dopoledních hodinách oficiálně vyzvána k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění „Základní a rozšířená podpora informačního systému Ginis Express na období do 3. 3. 2017“.

„Předchozí uvažované vytvoření trojstranného smluvního licenčního vztahu mezi naší společností, hlavním městem Prahou a společností Operátor ICT by značně znepřehlednila a zkomplikovala nejen stávající, ale i budoucí smluvní vztahy. Operátor ICT, i přes veškerou snahu jejích manažerů, není v současné době personálně, technicky a znalostně připravena převzít všechny závazky plynoucí ze zajištění podpory systému GINIS Express,“ říká Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC.

Do budoucna se společnost nebrání otevřené soutěži na ekonomicko-účetní systém, který je dnes zajišťován systémem GINIS Express. Zároveň aktuální stav bez uzavřeného smluvního vztahu na zajištění podpory systému GINIS Express je dále neúnosný a mohl by vést k destrukci celého ekonomického sytému hlavního města Prahy.

„Rozhodnutí Rady HMP je logickým krokem k zajištění řádného provozu systému. Společnost GORDIC je připravena dostát, stejně jako vždy v minulosti, v plném rozsahu svým závazkům z případně uzavřené smlouvy v tomto jednacím řízení. GORDIC je zároveň připraven plně spolupracovat na maximálně efektivním řešení zajištění ekonomických informačních systémů města,“ uzavřel Řezáč.

 

 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr