Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Konference CNZ: Příchod občanských průkazů s čipem se blíží

V budově Národního archivu v Praze na Chodovci se v úterý 12. října uskutečnil další ročník odborné konference Co po nás zbude (CNZ), tentokrát s podtitulem „Elektronické úřadování na ostro“. Společnost GORDIC byla jedním z partnerů akce.
Konferenci zahájil zahraniční host z Itálie - profesorka Maria Guercio z římské univerzity La Sapienza, která pohovořila na téma italské legislativy v oblasti dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a spisové služby a uchování elektronických zdrojů ve veřejné správě.
 
Dopolední část konference byla věnována příspěvkům zástupců Ministerstva vnitra ČR. Ti se věnovali mj. návrhu zákona o občanských průkazech, který zavede jednotné občanky s elektronickým čipem, a to už v průběhu roku 2018.  Není pochyb o tom, že na tuto novou právní úpravu i technické řešení se budou muset připravit všichni dodavatelé (nejen) spisových služeb.
 
Právě elektronická spisová služba je v Národní architektuře GEA klíčovým informačním systémem každého úřadu, tedy platformou pro napojení ostatních IS. Jak zmínil Miroslav Čejka ze společnosti GORDIC, je z tohoto pohledu nezbytná standardizace rozhraní této platformy na všechny ostatní agendové informační systémy. „Není nutné detailně standardizovat vnitřní strukturu a procesy spisové služby, ale je nutné definovat rozhraní, jak se každý systém chová navenek. Musí se jednat o celý jednoznačně komunikující důvěryhodný ekosystém,“ dodal Čejka.
 
Konference se dále zaobírala tématy, jako je elektronická identita, vliv implementace nařízení eIDAS nebo prostředky k rozvoji elektronických služeb nejen ve veřejné správě. Aktivními účastníky diskusí byly například společnosti Microsoft nebo IBM Česká republika, Český úřad zeměměřický a katastrální nebo Unie ICT.
 
Odborníci na elektronické úřadování a archivaci se pod hlavičkou CNZ scházejí pravidelně jednou ročně, letos už se jednalo o jedenácté pokračování akce. Cílem pořádajícího stejnojmenného sdružení je přispívat k vyšší úrovni dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a podporovat profesní růst pracovníků spisové a archivní služby prostřednictvím sdílení zkušeností a znalostí. 
 
CNZ-obr-(1).jpg

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr