Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Konference Rok Informatiky 2016 je za námi!

Máme za sebou další akci. Tentokrát jsme se zúčastnili konference Rok Informatiky 2016, která probíhala od 1. do 3. 6. 2016 ve městě Náchod. Elektronizace veřejné správy ČR bylo hlavním tématem pracovního setkání zástupců ministerstev, krajů, měst a obcí.
Přestože akce probíhala již od středy, hlavní část programu odehrávala ve čtvrtek. Ten byl oficiálně zahájen tradičním zavěšením stuhy na prapor starostou města Náchod Janem Birkem. Starosta se také zmínil o investicích do budoucna, týkajících se inteligentního města 21. století. Poté následovala řada odborných přednášek.

IMG_20160602_095233-orez.jpg
Starosta Jan Birke oficiálně zahájil 2. den konference Rok Informatiky 2016
 
Náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová ve své prezentaci hovořila o tom, jak by měl vypadat přívětivý úřad jako takový a seznámila účastníky akce s výsledky ankety přívětivosti úřadů.  Anketa ukázala např. kolik úřadů nemá elektronický systém, potvrzovací e-mail, formuláře na webu, možnost platby poplatků kartou, zveřejnění kompletních materiálů, zveřejňování veškerých smluv, rozklikávací rozpočty, mapový portál a řadu dalších elektronických nástrojů a funkcí.

„Nynější hodnoty se pohybují tak 50 na 50, je tedy vidět, že ČR má v této oblasti stále značné mezery. Veřím ale, že za rok by zde mohly být uvedeny hodnoty pohybující se kolem 80%,“ zakončila optimisticky Vildumetzová.  Na základě ankety budou 7. června v Benešově oceněny ty nejpřívětivější úřady.
 
Po polední pauze vystoupil Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu z MV. Řešil zde otázky týkající se Registru smluv a posluchačům byl poté k dispozici pro zodpovězení otázek, které se týkaly například datových schránek nebo zveřejňování smluv.

IMG_20160602_102358.jpg
Akce se konala v prostorách městského divadla Náchod
 
V bodech dalšího programu dostali prostor zástupci IT firem. Za GORDIC, generálního partnera akce, prezentoval Radek Podešva společně s Monikou Benešovou, vedoucí oddělení přestupků města Trutnov o přestupkovém řízení v praxi. V prezentaci představil Podešva modul systému GINIS Přestupkové řízení a následně popsal jednotlivé kroky fungování tohoto řešení.

„Radarový systém jsme umístili na frekventovanou silnici do města Mladé Buky, kde docházelo k překračování rychlosti a následným nehodám. Současný stav je takový, že došlo k výraznému zklidnění a k meziročnímu snížení počtu významnějších přestupků o 80%. Zvýšenou administrativní náročnost při zpracování těchto přestupků jsme vyřešili poté, co jsme s firmou GORDIC zavedli hromadné zasílání výzev," dodala Benešová.

IMG_20160602_135643.jpg
Zleva: Roman Podešva (GORDIC), Monika Benešová (MÚ Trutnov), Michal Jirkovský (Info.com) 
 
Poslední den konference pak patřil Microsoftu a cloudovým řešením. O tom, jak dosáhnout toho, že "Vaše systémy vám běží, i když vám "padne" datové centrum" přednášel zástupce GORDICu Jiří Pokorný společně s Václavem Koudelem z Microsoftu. 

Celou akci moderoval Michal Jirkovský z Info.comu. 

IMG_20160602_151208radnice.jpg
Radnice města Náchod

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr