Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Konference UTB: Řešení klíčových problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se ve dnech 9. – 10. 11. 2016 konala konference “Kybernetická bezpečnost - řízení procesů a aplikace moderních technologií”.  Akce se zúčastnilo 34 zástupců z různých organizací, jako např. MVČR, BIS ČR, IS4 Security, SYNOT, Chevak, Probin, Citrix, Technoserv,  CESNET, JT Banka, Český institut pro akreditaci, Jihomoravský kraj, Moravský peněžní ústav aj.
Konference koncipovaná jako setkání odborníků a profesionálů z oblasti kybernetické bezpečnosti a konaná ve spolupráci European Association for Security pod garancí sdružení KYBEZ s podporou firmy GORDIC jako generálního partnera, představila problematiku kybernetické bezpečnosti v širokých oblastech a souvislostech od právního pojetí po řešení klíčových problémů v oblasti Internetu věcí. 

Významnou částí setkání bylo demonstrativní představení útoků na síťovou infrastrukturu, podnikové informační systémy a mobilní sítě včetně zabezpečených systémů Internetu věcí. Na konferenci vystoupila řada uznávaných expertů z praxe a byly představeny unikátní testovací laboratoře mobilních technologií a penetračních testů (PTLAB). Program konference a další informace k uvedenému setkání naleznete na portálu: http://e-konference.utb.cz/

Setkání se konalo jako součást oslav 10. výročí Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, odborným garantem a organizátorem byl Ústav informatiky a umělé inteligence.

Zdroj: http://www.utb.cz/o-univerzite/


shutterstock_383146735-(2).jpg

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr