Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Městská část Brno-střed nabízí občanům detailní rozklikávací rozpočet

Brno, 2. června 2016 - Městská část Brno-střed zveřejnila na svých webových stránkách takzvaný Rozklikávací rozpočet, kde si obyvatelé můžou prohlédnout, jak vedení radnice nakládá s penězi přímo za jednotlivé oblasti jako je kultura, sport, oprava silnic nebo bydlení. Občané tak snadno uvidí každou položku a zjistí, jak radnice nakládá s veřejnými prostředky. Rozklikávací rozpočet je obecně považován za jeden ze základních nástrojů veřejné kontroly hospodaření.
„Každý občan s přístupem k internetu uvidí, kam směřují peníze z našeho městského rozpočtu a jaký je aktuální stav jejich čerpání. Mohou sledovat výdaje, rozdělené na bezpečnost a veřejný pořádek, bydlení, dopravu, komunální služby, kulturu, sociální služby, školství, tělovýchovu a zájmovou činnost, veřejnou správu, zdravotnictví, životní prostředí, a příjmy, rozdělené na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery, které jsou ještě podrobněji rozepsané v hlavní nabídce", uvedl radní pro legislativu a informatiku Svatopluk Bartík.

rozpocet-brno550.gif
Celý článek naleznete zde: http://www.ibrno.cz/brno/61514-mestska-cast-brno-stred-nabizi-obcanum-detailni-rozklikavaci-rozpocet.html

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr