Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“

20. dubna 2016 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR průběžnou výzvu č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ se specifickým cílem „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ITK.“ Výzva je určená k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.
Žádost o podporu bude zpřístupněná od 22. dubna 2016 s tím, že zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno od 4. května 2016 do 27. prosince 2017. Výzva je určená pro:
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce (kromě Prahy a jejích částí),
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Hlavními podporovanými aktivitami jsou:
 • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a      infrastruktury. 
 • Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. 
 • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb. 
 • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to ve vybraných tematických oblastech.
image-2-(1).jpg
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 000 000 Kč, jejich maximální výše je pak stanovena dle typu žadatele (kraje 100 000 000 Kč, organizace zakládané nebo zřizované kraji 20 000 000 Kč, obce 30 000 000 Kč, organizace zakládané nebo zřizované obcemi 15 000 000 Kč). Celková alokace této výzvy (ERDF + SR) je 1 033 941 000 Kč.

Podrobnější informace naleznete zde: www.strukturalni-fondy.cz

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
 • Aktualizace software
 • Metodologie
 • Zprávy vlastní
 • Zprávy cizí
 • Řešení
Potvrdit výběr