Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Ministerstvo vnitra našlo nejpřívětivější úřady, jsou mezi nimi i naši klienti

V úterý 7. června 2016 si v Benešově převzali ocenění z rukou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jany Vildumetzové zástupci nejpřívětivějších úřadů.
ViewImage550.gif
Zástupci z řad oceněných za Olomoucký kraj
 
Vítězem za celou Českou republiku se stal Liberec, na druhém místě skončila městská část Prahy 18 a na třetím Žďár nad Sázavou. Oceněny byly také nejlepší úřady z každého kraje. 

Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 190 obcí s rozšířenou působností, což je téměř 84 procent všech obcí s rozšířenou působností v České republice (včetně městských částí hl. m. Prahy). Přívětivost a otevřenost se testovala pomocí dotazníkového šetření, který obsahoval na 40 otázek. Ty byly rozděleny do tří kategorií: přístupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. Po ověření získaných dat se stanovili vítězové jednotlivých krajů.

Nás těší, že mezi přívětivé úřady byla zařazena i řada našich klientů. Města Prostějov a Lanškroun získala ocenění za provozování Rozklikávacího rozpočtu GINIS.

V průběhu vyhodnocování se objevilo několik zajímavých praxí, které Ministerstvo vnitra zpracovalo do příručky dobrých praxí. Ta bude sloužit jako inspirace pro další obce a je k dispozici zde: http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-2016.aspx  

ViewImage-(2)550.gif
Za celou ČR se stal vítězem Liberec

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-naslo-nejprivetivejsi-urady.aspx
 
 




 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr