Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Modul GINIS® Express Daně, dávky, poplatky využívá také Karlínská obchodní akademie

Specifický program Daně, dávky, poplatky neboli DDP, který dokáže evidovat veškeré platby studentů za pořádané akce či školné usnadňuje práci paní Janě Klímové, hospodářce Karlínské obchodní akademie a vyšší odborné školy ekonomické v Praze.
Jak jste se o systému GINIS® Express Daně, dávky, poplatky (DDP) dozvěděli?
 
Fotografie_upr-(1).jpgNa jaře 2015 nám přišla od společnosti GORDIC, spol. s r.o. akční nabídka na dodávku systému pro evidenci poplatků v prostředí škol. Nabídka mne velmi zaujala, ale nevěděla jsem, jestli by vyhovovala našim potřebám. Oslovila jsem proto zaměstnankyni společnosti paní Ing. Pločkovou, která si mne pozvala a systém mi velice ochotně předvedla a vše vysvětlila.
Co Vás vedlo k tomu si aplikaci pořídit?
 
V naší škole vybíráme od žáků celou řadu poplatků, jako například školné, platby za adaptační kurz, lyžařské kurzy, vodácký kurz atd. Jedná se o poměrně vysoké částky, které od žáků vybírají třídní učitelé. Obávali jsme se jednak, aby nedocházelo ke ztrátám a krádežím a také přišli sami rodiče našich studentů s požadavkem zasílání všech plateb na účet školy. Dokud jsme neměli váš program, byla ruční evidence došlých plateb nesmírně náročná.
 
Jak a v čem Vám systém usnadňuje Vaší práci?
Systém DDP mi umožňuje vést snadnou a přehlednou evidenci předpisů a sledování plateb našich studentů za jakoukoli akci. Každý student dostane vytištěné pokyny k platbě, které si mohu hromadně automaticky vygenerovat, nedochází tedy k chybám. Předpisy byly na naší žádost doplněny navíc i o datum splatnosti. Dále si mohu kdykoli vytisknout aktuální sestavu o stavu nedoplatků a mnoho dalších. Díky automatickému párování výpisů plateb máme vše v pořádku a bez chyb.
 
Kdybyste měli uvést tři klady proč systém doporučit, které by to byly? Popřípadě z jakého důvodu?
 
a) Opravdu snadná evidence – program je jednoduchý na obsluhu, zvlášť pro uživatele, kteří využívají i jiné programy informačního systému GINIS®, jako jsme právě my. Používáme také program na účetnictví, evidenci majetku, knihu došlých a vydaných faktur, pokladnu a program na evidenci skladů. Jednotlivé programy mi byly zaměstnanci společnosti GORDIC, spol. s r.o. předvedeny a vysvětleny, naučili mne s nimi pracovat a také nám byly upraveny pro naše potřeby.
b) Využití bezhotovostních plateb – nedochází ke ztrátám a krádežím.
c) Vždy máme k dispozici aktuální sestavu nedoplatků
 
Je něco co byste na systému vylepšili či doplnili?
 
Pokud by bylo možné navázat spolupráci s firmou Bakaláři, kterou využívají školy pro evidenci studentů a mohly by se veškeré potřebné údaje o studentech (jméno, příjmení, rodné číslo atd.), které jsou v programu Bakaláři zaneseny, kdykoli přetáhnout do systému DDP, bylo by to opravdu velké usnadnění práce. Doposud zadávám veškeré informace ručně. Ačkoli mohu využít programátory společnosti GORDIC, spol. s r.o., kterým nejprve musím data zaslat v excelovské tabulce, na základě kterých zpracují potřebný podklad a poté musí přijet do naší školy a natáhnout informace do systému DDP. Je to trošku zdlouhavé a musíme to také zaplatit. Tuto službu jsem využila při prvním zavádění programu. Abych měla soubor aktuální, v tuto chvíli musím stejně každou změnu ručně zapsat. 
                                          
                                                                                                                          Petra Soukupová

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr