Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

MPSV a společnost GORDIC s.r.o. podepsaly dohodu o narovnání

Prohlášení Ministerstva práce a sociálních věcí a společnosti GORDIC spol. s r. o.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a společnost GORDIC spol. s r. o (GORDIC) se s účinností ke dni 5. února 2016 dohodly na společném postupu, který povede k ukončení konfrontačního charakteru vzájemných jednání ve věci dodávky a provozu ekonomického informačního systému GINIS.


Tyto spory vyplývaly především z pochybností na straně MPSV o tom, zda zadání veřejné zakázky na tento systém proběhlo v souladu se zákonem, zda byly při zadání dodrženy interní předpisy MPSV a zda bylo plněno řádně.


GORDIC respektuje, že MPSV mělo právo prověřit okolnosti zadání a průběhu veřejné zakázky, stejně jako úplnost jejího plnění. GORDIC zároveň respektuje právo MPSV na změnu strategie poskytování služeb v oblasti ICT a je připraven napomáhat jejímu rozvoji.


MPSV oceňuje letité služby společnosti GORDIC poskytované rezortu v oblasti informačních technologií, včetně služeb poskytnutých v rámci veřejné zakázky na dodávku a provoz ekonomického informačního systému GINIS.


Uzavřená dohoda schválená soudem zahrnuje stažení vzájemně podaných žalob ve věci správní ekonomiky MPSV a vnesla do vztahů obou subjektů konstruktivní dialog a právní jistotu.


zdroj: MPSV

 

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr