Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Na cestě ke Smart Cities: Gordic přispěl do odborné diskuze 

GORDIC se v úterý 29. 11. 2016 zúčastnil diskuse, která nesla název „Kulatý stůl managerů - Na cestě ke Smart Cities“. Ta byla pořádaná společností Sdělovací technika pod záštitou České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.
Panelová diskuse byla složena z odborníků na Smart Cities, a to Pavlou Vidanovou, zástupkyní MŽP, Miroslavem Svítkem, děkanem FD ČVUT, Tomášem Kučou, ze společnosti PwC Česká republika s.r.o., Václavem Pávkem, zástupcem společnosti GORDIC, Vladimírem Svozilem ze společnosti Enectiva, Tomášem Martochem, ze společnosti GS1 Czech Republic a Tomášem Knížkem, zástupcem Smart City Point z. ú. Celou akci pak moderoval šéfredaktor a vydavatel časopisu Sdělovací technika RNDr. Petr Beneš.

V diskusi se hovořilo o tématech, jako jsou definice Smart Cities, kritéria pro měřitelnost, hrozby a další. Velmi často bylo poukázáno na projekt města Vídně, který nejlépe uchopil oblast Smart Cities a město je dokonce i v celosvětovém měřítku považováno za nejlepší místo k žití. Účastníci panelové diskuse se shodli na tom, že právě z tohoto projektu bychom mohli čerpat inspiraci a docílit tak lepšího propojení nejnovějších trendů s ekologickými dopady. 

_DSC8020_550-(1).jpg

Dále odborníci debatovali o tom, že téma Smart Cities je uchopeno z širokého pohledu, který by bylo dobré koordinovat a vytvořit jednotný rámec pro tento koncept.  Vysokou důležitost pak přiřazují zapojení soukromé i akademické sféry do projektů Smart Cities, přičemž bylo poukázáno na holandský projekt „Lean & Green“, ve kterém jde o dobrovolné sdružení firem pro snižování CO2.  

Jednou z nejdůležitějších myšlenek celé diskuse, která by neměla být v žádném případě opomíjena, bylo zjištění a akceptování opravdových potřeb občanů daného města. Bez toho, aniž by město znalo svého občana, respektive zákazníka, nemůže projekt Smart Cities splnit jeho cíle.  

Projekty Smart Cities je důležité uchopit správným směrem a čerpání inspirace z již vytvořených a fungujících projektů ve světě by nám k tomu mohlo napomoci. Jelikož je Smart Cities velmi široké téma, můžeme se těšit i na další diskuse odborníků, kteří na toto téma pohovoří již příští rok. 


 

Fotogalerie

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr