Věříme v jiný způsob řízení
567 309 136

Novinkou Portálu občana jsou online formuláře

Role modulu Portál občana (RAP) se postupně zvyšuje. Tento modul vznikal z  potřeby úřadů zvýšit možnosti komunikace s občanem online a zpřístupnit mu informace vztahující se přímo k  jeho osobě, jako je aktuální stav pohledávek vůči úřadu, termíny a výše předpisů atd. Postupně se však jeho možnosti rozšiřují.

Portál se nyní stává základem komunikace veřejnosti s úřadem. Z jeho prostředí lze nyní spouštět informační moduly Interaktivního úřadu bez nutnosti přihlášení, nebo personalizované agendy s  nutností registrace do systému a zřízení přístupových práv k vybraným agendám a pomocí interaktivních formulářů elektronizovat prakticky libovolnou agendu. Do portálu lze zaintegrovat i agendy jiných dodavatelů.
 

V souladu s eIDAS

Novinkou portálu jsou od letošního roku on-line interativní formuláře. Ty umožní v prostředí webového prohlížeče úplné zpracování formuláře od jeho vyplnění až po podání na podatelnu úřadu. Výhodou tohoto řešení je úzké provázání s existující datovou základnou úřadu, zejména pak integrace v prostředí GINIS Standard. Některé údaje tak mohou být předvyplňovány. Zároveň lze data obsažená ve formuláři vytěžit a uložit do příslušné agendy. Samozřejmostí je provázání se spisovou službou a dalšími procesy definovaných úřadem při zpracování daného formuláře. Podání formuláře splňuje aktuální požadavky definované normou eIDAS.
 

 Snazší vyplnění, méně chyb

 Hlavními přínosem interaktivních formulářů pro občana je možnost řešit svoji životní situaci z prostředí domova bez nutnosti osobní návštěvy úřadu a sledovat stav zpracování formuláře příslušnými orgány úřadu. Během práce lze formulář kdykoliv uložit a později se k němu vrátit. Stejně může občan sledovat historii zprácování formuláře či už dříve zrealizované podání touto formou. Formulář má v sobě zabudované kontroly, čím se snižuje riziko chybně vyplněných údajů. Formulář je možné vytisknout nebo převést do PDF.
 

Automatické vytěžování

Přínosy pro úřad spočívají zejména v nižší zátěži pracovníků organizace, kteří nejsou nuceni přepisovat údaje z papírových formulářů do databází a můžou tak ušetřený čas věnovat věcné stránce daného formuláře. Interaktivní formuláře tak přispějí k jejich rychlejšímu zpracování. Dalšími přínosy pro úřad jsou automatické zpracování formulářů v souladu s nastavenými workflow procesy, jejich centrální evidence a automatické vytěžování.

Zprávy GORDIC

Zobrazení dle typu:
  • Aktualizace software
  • Metodologie
  • Zprávy vlastní
  • Zprávy cizí
  • Řešení
Potvrdit výběr